Marka Tescil

Toti Bilgisayar olarak Marka tescil hizmetlerimiz,

Marka tescil işlemi için gerekli belgeler altta sıralanmıştır;

 • Başvuru bilgileri (Sipariş sırasında belirteceğiniz Şahıs veya Firma’ya ait bilgiler
 • Marka Logo örneği (tercihen; siyah/beyaz veya renkli logo
 • Vekaletname (imza + kaşelenmiş olarak noter onaysız
 • Türk Patent Enstitüsüne yapılmış harç ödemesinin orijinal dekontu
 • Detaylı bilgi ve sorularınız için: 0212 5723333

Markalar çeşitli yönlerden aşağıdaki gruplara ayrılır;

 • 1-Ticaret markaları
 • Bir işletmenin imalatını veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Malların üzerinde veya ambalajında kullanılan markalar ticaret markalarıdır.
 • 2-Hizmet markaları
 • Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Bankaların, hastanelerin, reklamcılık sektörü, televizyon ve radyo yayıncılarının, otellerin, restaurantların ve eğlence hizmeti veren firmaların markaları hizmet markaları kapsamında korunmaktadır.
 • 3-Garanti markaları
 • Marka sahibinin kontrolü altında, birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaretlerdir. Garanti Markalarına en iyi örnek; Uluslararası Yün Birliği'ne ait "WOOLMARK" markası, Türk Standartları Enstitüsü tarafından firmalara verilen standartlara uygunluk belgesiyle kullanılan TSE markası, ISO 9000 ve CE işareti de garanti markalarına örnek gösterilebilir.
 • 4-Ortak Markalar
 • Üretim, ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir grubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir. Markanın ayırt etme, mal veya hizmetin menşeini gösterme, garanti etme, reklam, mutlak hak, koruma gibi ekonomik ve hukuki fonksiyonları bulunmaktadır.
 • Detaylı bilgi ve sorularınız için: 0212 5723333